Βαθμολογίες 57ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ 2021

Οι βαθμολογίες είναι ανεπίσημες και μπορεί να περιέχουν λάθη. Οι επίσημες βαθμολογίες βρίσκονται στο site της ΟΜΑΕ (*Οι βαθμολογίες του Ράλλυ Δ.Ε.Θ. έχουν υπολογιστεί βάσει κανονισμού στο 1/3 των βαθμών του).