Μήνας: Φεβρουάριος 2017

Κύπελλο Ράλλυ Ασφάλτου 2016-Ανασκόπηση- Eνδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος!

Με νέο, πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, τρόπο διεξήχθη το Κύπελλο Ασφάλτου το 2016, θεσμός που κράτησε ψηλά το ενδιαφέρον…